top of page

״דגדגן, זה ממש מצחיק למה קוראים לו ככה?...״

״דגדגן, זה ממש מצחיק למה קוראים לו ככה?...״

מיילדות בקהילה זה לפגוש נערות שהן נשים צעירות, (היום הן היו בנות 12-16) ולדבר איתן יחד בגובה עינים על מהי התבגרות? מה גורם לנו להתבגר? מה זה בכלל הורמונים (חלבון שנוסע בדם...) באיזה סדר זה קורה? באיזה גודל הרחם, אבל באמת למה קוראים לפות ככה? מתי נוצר הרחם? והדם הזה הוא מלוכלך?

אני יושבת איתן יחד במעגל, עינים לעינים, רחם לרחם, יושבות באותו גובה, נפעמת מן הפתיחות ולמדה המון מן השאלות. מעגל נערות, מיניות, פמיניזם ומגדר כך בחולון באמצע היום. יום רביעי.

מצורף הסרטון המשובח שיצרו עדה רימון ואופק שמר והפיקה תמי רימון . https://youtu.be/ryZNVHdMH-g Tami Rimon

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page