top of page

מהם החומרים מהם מורכבת חוויית לידה?

מהם החומרים מהם מורכבת חוויית לידה?

מרצה מול קורס מיילדות בבית הספר לסיעוד בתל השומר, ואנחנו מדברים על כובד האחריות, החוויה הראשונית שלהם בנעלים הגדולות של מיילדת. הם כבר אחרי החוויה המענגת והקשה של לקפוץ למים ולפגוש את הלידה: בשר ודם, ריח ומגע. ללמוד לשאת את המטען רגשי הנלווה לכל זה ואת הפער... הפער בין הספרות המקצועית, סטטיסטיקות, הלידה ׳במיטבה׳ אל מול המציאות.

שילה קיצינג'ר, תומכת נלהבת בזכותן של נשים על גופן ועל תהליך הלידה, טענה שלחוויות שנשים עוברות סביב תהליכי לידה אין מילים. הסיבה לכך לדבריה היא שהשפה בחברה שלנו נוצרה על ידי הקבוצה ההגמונית הגברית.

זוהי שפה גברית, שיצקה את נקודת המבט הגברית והפרספקטיבה הגברית על התהליכים האלה. השפה נעלמה כשתרבות הלידה הנשית פינתה מקומה למדע הלידה, פרקטיקה מבוססת מדע, מדדים, ועובדות. הניסיון והידע שהועבר מפה לאוזן לא תועד וכך נדחק החוצה, ונשכח. כדי לעסוק היום ביילוד בעולם המערבי יש ללמוד בבתי ספר לסיעוד ורפואה ולא במודל המסורתי של שוליה ורב אומן. וכן, לשנן ספרי לימוד שנכתבו בידי רופאים, גברים ברובם. לעומת זאת בבסיס מקצוע המיילדות נמצא המושג caring והוא מבוסס על מערכות יחסים, רגש, אינטואיציה, אלכימיה - וכל פגישה טיפולית היא ייחודית לאותו חיבור ספציפי של מטפל-מטופל. מינדי לוי מיילדת מטפלת גוף-נפש וקולגה הסבירה לי פעם שאנו המיילדות המלוות נשים נמצאות איתן בצומת: דרך אחת מובילה לריפוי והשניה לשחזור של דיכוי, או אפילו פגיעה.

זו אחריות כבדה להיות מיילדת.

ושוב תודה למירב נחום מרכזת הקורס על ההזמנה להרצות. Mindy Levy מירב נחום יועצת הנקה Debby Gedal קרדיט על האיור המצויין- נועה שניר

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page