top of page

אחת מכל 40 נשים ממוצא אשכנזי בישראל היא נשאית למוטציה בגניםBRCA1 ו-BRCA2

הגורם השכיח ביותר לסרטן שד ושחלה תורשתיים, הוא מוטציות בשני גנים הנקראים BRCA1 ו-BRCA2, אחת מכל 40 נשים ממוצא אשכנזי בישראל היא נשאית למוטציה בגנים הללו...

הרצאה בכנס ״האגן הנשי״ בכפר המכביה. דיברנו על תהליכי פרידה בחיינו כנשים, על האפשרות להוביל תהליך ולתת מקום לשדה הרגשי, על אובדן ובחירה לחיות את החיים בתשוקה.

תודה לרות עוז-שלם מארגנת הכנס על ההזמנה להרצות בכנס ולהציג בפני כל כך הרבה נשים את הנושא החשוב הזה.

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page