top of page

אם הכרת אישה אחת - הכרת אישה אחת

אישה פוסעת פנימה לחדר לחדר לידה, מבט מבוהל בעינים, מסתכלת עלי... ברגע הזה אנחנו הופכות שותפות למסע. המשפט "אם הכרת אישה אחת - הכרת אישה אחת" הוא ניסוח מחדש של ד"ר לורה בראון על הביטוי האנגלי 'אם ראית אחד, ראית את כולם'. "כשאנו פוגשות אישה עלינו לזכור תמיד שהיא אריג מורכב של שְׁתִי וָעֵרֶב, ישנם הסיבים הנראים לעין וישנם אלו הסמויים". בהרצאה בנושא ׳מגדר וזכויות נשים׳ שהעברתי היום בפני משתלמות קורס מיילדות 2018 במרכז הרפואי רמב"ם. דיברנו בין השאר על מה זה עבורנו להיות אישה בישראל וכיצד זה משפיע על הטי

פול אותו אנו מעניקות. כשאנו עובדות עם נשים או מטפלות בנשים עלינו לקחת בחשבון את הצטלבות הזהויות: אותם המרכיבים שגרמו לאותה אישה ליצור את זהותה, את יחסי הכוחות וההבניה המגדרית. מהו הקונטקסט שבו היא הפכה למי שהיא? מהי התרבות, כיצד צבע העור שלה השפיע על איך שהיא חשה בעולם, הגודל הפיזי שלה, האם היא מהגרת, פליטה, האם היא דוברת של השפה הדומיננטית (עברית) או לחילופין ערבית, רוסית, אנגלית או טיגרינית (שפת האם האריתראית). נשים חוות את העולם באופן שונה מגברים. תובנות אלו יכולות לעצב מחדש את טבעו של המפגש הטיפולי. ניתן לתפוס את הטיפול כהזדמנות לעזור לנשים לראות את היחסים בין דפוסי ההתנהגות שלהן לבין החברה הפטריארכלית שבה כולנו מוטבעים. טיפול מסוג כזה מעניק למטפלת ולמטופלת הזדמנות ליצירת שפה חדשה מעצימה. תודה לרותי ביטון מרכזת קורס מיילדות על ההזמנה להרצות. הזכרנו לעצמנו (שוב) שמיילדות הן סוכנות של שינוי. "If you know one woman - you know one woman" Laura S. Brown, PhD.

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page