top of page

ליווי נשים בקוּרָה

"מתי שרק תוכלי, קבצי סביבך מעגל. מקום שבו ניתן לשתף בבטחה רגשות עמוקים ונקודות השקפה מגוונות..."

בתחילת שנות השבעים בארה״ב התעוררה התנועה לבריאות האישה. היא התעוררה מתוך תובנה שבמשך שנים דוכאה שליטת האישה על גופה. הן התארגנו והקימו מערכת בריאות אלטרנטיבית, פתחו מרפאות פמיניסטיות וקבוצת נשים מבוסטון הוציאה את הספר "Our Bodies, Ourselves "

הרעיון שלהן היה לחקור נושאים הקשורים לגוף הנשי ולעלות אותן על הכתב. הן הגדירו מחדש את השיח על הגוף הנשי. הן שינו את ידיעתן של נשים את עצמן ואת גופן.

בהשראתן, ובהשראת מעגלי הירח של הנערות, בחרנו לכנס מעגלי נשים בגילאים שונים כדי ללמוד יחד ולהגדיר מחדש מה קורה לנפש ולגוף שלנו במעגלים השונים של החיים הנשיים.

כדי לדאוג לעצמנו בשינוי תזונתי, שעות שינה והקשבה לעצמנו. החיפוש והדיוק של הדרך שלנו - ה׳דאו׳ - יטיב עמנו ויוסיף משמעות לחיינו. אפשר להתחבר לנתיב יצירתי; לכתוב לצייר לנוע ולהיות בחברת עוד נשים. זו סביבה שתעודד יצירה ושחרור של אוקסיטוצין. יש בנו הסכמה להיות דינאמיות, אנחנו יוצאות לחפש מה עוזר לנו למצוא עונג.

כשהתחילו להגיע אלינו נשים עם שאלות על תסמינים פיזיולוגיים אחרי גיל 40 הבנו שהקליניקה צריכה להתרחב. נבטה בנו הבנה שכדאי שהקליניקה ומיילדות בכלל ילוו נערות ונשים לאורך כל מסע חייהם, כשגיל הפוריות הוא מרכיב משמעותי בחייהן אבל חשוב וכדאי להרחיב את המבט ולהקשיב לקולות ועומקים חדשים. אנו מקיימות מעגלי הקשבה ומעגלי ידע ומציעות מגוון טיפולים לנשים בכל קשת הגילאים עם דגש על תסמינים הקשורים לכניסה לגיל במעבר.

bottom of page