top of page

ליווי נערות בקוּרָה

מעגלי שיתוף ידע והקשבה לנערות סביב גיל בת המצווה.

גם בגוף שלנו יש מחזוריות, היות ואנחנו חלק בלתי נפרד מהטבע. הרחם שלנו מתמלאת ומתרוקנת, בדיוק כמו הירח. בהתמלאות והתרוקנות מתגלם הפוטנציאל לחיים חדשים שיכולים להיווצר כל חודש מחדש. כמו הלבנה שמתמלאת ומתרוקנת.זהו ״זמן לעצמי״- זמן לנוח, להקשיב, להיות...

מעגל הקשבה לנערות. גישוש ראשוני ומעגל שיתוף, שמטרתו לייצר מרחב מוגן וחגיגה ולעזור לבנות להיפרד מהאסוציאציה השלילית הקשורה בשינויים ככלל ובהופעת הדימום בפרט, ואולי אף לייצר סקרנות ורצון להמשך החקירה והמסע המשותף.  נתחיל את המפגש בסעודה אדומה. כל אחת מן הבנות תביא עמה מאכל אדום. נדבר על מנהגים וחגיגות התבגרות, מושגים כללים והנרטיב של הגיבורה במסע ההתבגרות.

מה עולה בך כשאת שומעת את המילה ״מחזור״ או וסת? המחזור שלנו הוא חלק גדול מאוד השינוי הזה שאנו עוברות מילדות לנערות. כיום לרוב זה נושא לא מדובר. בעבר זה היה נושא מדובר שאפילו לווה בטקסים וסימן את המעבר מילדה לאישה. במהלך המפגש נתרגל נשימה יחד, נברך אחת את השנייה והבנות יקבלו מידע המתאים לשלב בו הן נמצאות. נכיר אתה המושג האוהל האדום, רחם, ביוץ, שחלות. נתייחס אל המחזור הנשי בהקבלה לעונות השנה.

bottom of page