top of page

גלריית איורים למכירה

אספתי אותם בהתרגשות לתיקייה ויצאנו לדרך. מעל 20 שנה מאז שנפרדתי מבצלאל ועולם העיצוב. 
ליין אחד של איורים מעולם המים, תמנונות ומדוזות ויצורים ימיים, וקו נוסף של איורים מעולם הלידה. 
האיורים נסרקים, מודפסים על נייר הדפס מיוחד וממוסגרים באיכות גבוהה.

להזמנות שלחו הודעה

whatsapp-icon.gif
mail.png
Heartbeat 001

Heartbeat 001

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Tentacle 005

Tentacle 005

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Dark Ink 004

Dark Ink 004

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Primal Heartbeat 002

Primal Heartbeat 002

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Loving Hands 012

Loving Hands 012

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪

Wonder Pelvic 015

Wonder Pelvic 015

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Wonder Pelvic 016

Wonder Pelvic 016

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Heartbeat 001

Heartbeat 001

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Dark Ink 004

Dark Ink 004

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Contractions 008

Contractions 008

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Graceful 007

Graceful 007

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Happy Heartbeat 003

Happy Heartbeat 003

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Primal Heartbeat 002

Primal Heartbeat 002

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Tentacle 005

Tentacle 005

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Tentacle Dreams 006

Tentacle Dreams 006

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

Loving Hands 010

Loving Hands 010

הדפס ממוסגר 21X29 - 450₪ 29X42 - 590₪

bottom of page