top of page

מיילדות היא לא רק evidence based medicine :

מיילדות היא לא רק evidence based medicine : נשים חולמות על תינוקות בריאים וחווית לידה מספקות ומעצימות. כדי לסייע להן להשיג זאת עלינו כחברה להכיר במה שאבד בדרך במרוץ אחר הקידמה והמדיקליזציה ולשלב את הגישות השונות ללידה על מנת ליצור איזון. במקום גישה רפואית מול גישה הוליסטית, מדעי מול רגשי, טכנולוגיה מול טבע- גברי מול נשי- יהיה עלינו ליצור גישה מיילדותית שהיא שילוב. גישות שונות המשלימות אחת את השנייה ויוצרות תמהיל שהוא השלם.

מיילדות יכולות ליצר את הרצף והחיבור בין האמיתות השונות, הקולות השונים והבנה מעמיקה של תהליך ההריון והלידה. עלינו לשאוף ליצור הכשרה עבור המיילדות שתהה מבוססת עובדות ומחקרים ומסתמכת על מאמרים עדכניים ומצד שני לחזור חזרה אל ידע קדום המבוסס על מיילדות מסורתית ולמידה מחודשת של כלים ומיומנויות שנעלמו. כדי לעשות זאת נצטרך להחזיר את המיקוד אל הנשים היולדות, לשים לב לשיח וליצור שפה חדשה הלוקחת בחשבון תיאוריות מגדר, המכירה בתהליכים של הכפפה וביחסי הכוחות.

במקום מכשיר מוניטור ופרוטוקולים בראש סדר העדיפויות - להתמקד בנשים היולדות להזכיר להן את יכולתן ללדת ולהיעזר בטכנולוגיה ובפלאי המדע ככלי לשיפור חייהן, ובעיקר לחזור ולהאמין בלידה. בתמונה טקס לידה בתל אביב, קדם לו תהליך ליווי הריון בקליניקה והכנה ללידה.

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page