top of page

אז איך נוכל למנוע אלימות מיילדותית?


אז איך נוכל למנוע אלימות מיילדותית? הן שאלו אותי היום בסוף יום הרצאות בפני משתלמות קורס מיילדות במרכז הרפואי ׳ברזילי׳, זו הרצאה שהתחילה במגדר וזכויות נשים, ועברה לדיון על התניות חברתיות, שיח על הגוף ופוליטיקה של הפלות ואמצעי מניעה, טכנולוגיות פיריון, רפואה מגדרית ומשם לחווית הלידה ואלימות מיילדותית.

אין לי תשובה, אבל אני משערת שכשנבין עד כמה אלימות מיילדותית קיימת בכל מקום, כשנדע להצביע עליה, לתת שם, לא להסכים לתת לזה יד, רק כך נוכל כצוות לצמצם אותה משמעותית. עוד דרך לשנות מציאות היא על ידי תנועה מן השטח; כמו הקבוצה למען ׳אפס הפרדה׳ והכנס בשישי וסקר הלידה הגדול.

כמו תמיד במפגש עם משתלמות מיילדות דקה לפני שהן יוצאות ל׳שדה׳ הרגשתי גל אופוריה, במיוחד כששאלתי אותן איך זה עבורן לדעת שיהיו חלק מכל כך הרבה חוויות לידה של נשים בקרוב, אפשר היה לחוש את ההתרגשות בחדר.

אז תודה לכן משתלמות במיילדות על הרעד וההתרגשות ותודה לטל בן וליד מרכזת הקורס על ההזמנה להרצות . http://zero-separation.co.il/kenes2018/

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page