top of page

חדר לידה הוא אתר מנותק מהחיים, סוג של קפסולת זמן


חדר לידה הוא אתר מנותק מהחיים, סוג של קפסולת זמן. ברוב בתי החולים אין חלונות הצופים החוצה, אנו לא יודעים אם השמש זרחה או אולי כבר החשיך? בתוך הסיטואציה הזו נשים יולדות רבות חשות שניטלת מהן זהותן. היום בהרצאה שהעברתי על ׳ליווי רגשי סביב הריון ובזמן לידה׳ למשתלמות בקורס המיילדות בביה"ס האקדמי לאחיות במרכז רפואי ׳שיבא׳ תל השומר, ניסינו לבחון יחד את הלידה דרך עינים אחרות. במבט המטיל ספק בנורמליות של הדברים, ניסינו להתבונן על הגוף המנוטר, הלכוד במיטה והמוגבל בתנועה. דיברנו על חווית הלידה ועל הצורך להיות קשובות לעצמנו כאנשי טיפול.

היה מרתק לפגוש שוב אחיות דקה לפני קפיצה למים העמוקים של ׳השדה הקליני׳ כמיילדות משתלמות ולחוש את ההתרגשות ואת הרצון שלהן להיות שם. תודה למירב נחום מרכזת הקורס על ההזמנה להרצות ולמשתלמות על הקשבה אמיתית ועינים נוצצות.

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page