top of page

בציר 1970 - Our bodies - ourselves


בתחילת שנות השבעים בארה״ב התעוררה התנועה לבריאות האישה. היא התעוררה מתוך תובנה שבמשך שנים דוכאה שליטת האישה על גופה. הן התארגנו והקימו מערכת בריאות אלטרנטיבית, פתחו מרפאות פמיניסטיות וקבוצת נשים מבוסטון הוציאה את הספר "Our Bodies, Ourselves". הרעיון שלהן היה לחקור נושאים הקשורים לגוף הנשי ולעלות אותן על הכתב. הן הגדירו מחדש את השיח על הגוף הנשי. הן שינו את ידיעתן של נשים את עצמן ואת גופן. בהשראתן, השבוע בשלישי בערב, בתל אביב התכנסה קבוצה של נשים בחנות הספרים ׳סיפור פשוט׳. נפגשנו כדי ללמוד יחד ולהגדיר מחדש מה קורה לנפש ולגוף שלנו אחרי גיל 40. היינו קבוצת נשים וחלקנו תחושה של חקירה משותפת. תובנות מן הערב המופלא. אנחנו מורידות את המונח ׳בלות׳ מסדר היום! אנחנו נכנסות לתקופה שנרצה לראות אותה כ׳אביב שני׳. כדי לדאוג לעצמנו במובן של caring. ה- well being שלנו תלוי גם בשינוי תזונתי, שעות שינה והקשבה לעצמנו. החיפוש והדיוק של הדרך שלנו - ה׳דאו׳ - יטיב עמנו ויוסיף משמעות לחיינו. אפשר להתחבר לנתיב יצירתי; לכתוב לצייר לנוע ולהיות בחברת עוד נשים. זו סביבה שתעודד יצירה ושחרור של אוקסיטוצין. יש בנו הסכמה להיות דינאמיות, אנחנו יוצאות לחפש מה עוזר לנו למצוא עונג. שוב תודה לארנה קזין, קרין קידר ואיליס שאף ולמעגל הנשים הסקרניות סביבי.

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page