• Michal Rosen, RN CNM

אחת מכל 40 נשים ממוצא אשכנזי בישראל היא נשאית למוטציה בגניםBRCA1 ו-BRCA2


הגורם השכיח ביותר לסרטן שד ושחלה תורשתיים, הוא מוטציות בשני גנים הנקראים BRCA1 ו-BRCA2, אחת מכל 40 נשים ממוצא אשכנזי בישראל היא נשאית למוטציה בגנים הללו...

הרצאה בכנס ״האגן הנשי״ בכפר המכביה. דיברנו על תהליכי פרידה בחיינו כנשים, על האפשרות להוביל תהליך ולתת מקום לשדה הרגשי, על אובדן ובחירה לחיות את החיים בתשוקה.

תודה לרות עוז-שלם מארגנת הכנס על ההזמנה להרצות בכנס ולהציג בפני כל כך הרבה נשים את הנושא החשוב הזה.


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
באות לעולם האזינו לפודקסט על הריון ולידה

קוּרָה - קליניקה וקהילה לנשים – תל אביב