• Michal Rosen, RN CNM

מדברות התבגרות, מרגישות היכן הרחם, לוחשות חששות כאב והתרגשות, פוסעות יחד את מסע התבגרותן


אחד הדברים המשמעותיים עבורי כמיילדת הוא לפגוש נערות בתחילת מסע ההתבגרות, כשהחרדה מציפה להציע להן דרך סקרנית וחקרנית, לאפשר לשאול שאלות ולהתבונן להבין שהן יחד במסע... מוצאי שבת ברמת גן, מעגל נערות בשנת מצווה יושבות אוחזות ידיים באוהל האדום, אוכלות ארוחה אדומה יחד, מתגלגלות מצחוק, פוערות עינים, אוזניים ולב פתוחים. מדברות התבגרות, מרגישות היכן הרחם, לוחשות חששות כאב והתרגשות, פוסעות יחד את מסע התבגרותן. שבוע טוב


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
באות לעולם האזינו לפודקסט על הריון ולידה

קוּרָה - קליניקה וקהילה לנשים – תל אביב